html5 templates














Ömer Can
Keman Eğitimi Metodları 
Resmi web sayfasına hoşgeldiniz...

Başlarken...

Başlangıçtan ileri düzeylere kadar yazdığım ve geliştirdiğim “Keman Eğitimi” kitaplarım teknik ve müzikal sonuçlara yönelik bir içeriğe sahiptir.

Sadece yeni başlayanların hoşuna gidecek melodilerle eğitim yapılmaktan çok,
bence yay ve parmak tekniğinin kavratılmasına özen göstermelidir.

Zengin bir dağarcığa ve yüksek müzikal anlatım gücüne sahip olan bu enstrümanda,
iyi bir tekniğe kavuşmak için yol gösterecek bu metodun, öğrenci ve eğitimcilere
yararlı olmasını umut eder, herkese yürekten başarılar dilerim.

Ömer Can

1934 Samsun-Kavak (Karadağ) doğumlu. İlkokuldan sonra 1946-1951 yıllarında Akpınar Köy Enstitüsü’nde öğrenciyken kemana başladı. 1951’de Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü’ne girerek müzik eğitimi yanında, keman eğitimini de Prof. Liko Amar’la sürdürdü. 1954’te bu okuldan mezun olunca, aynı yıl keman asistanlığına getirildi. 1956 yılında Almanya’nın DAAD bursunu kazanarak, Köln Devlet Yüksek Müzik Okulu’nda ünlü kemancı Prof. Gertler ile üç yıl çalıştı. Yurda dönünce de Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü keman öğretmenliğine atandı. 1962 yılında keman dalında açılan bir devlet sınavını kazanarak tekrar Almanya’ya gitti. Burada önce Prof. Marschner, daha sonra da Prof. Ozim’in öğrencisi olarak, Köln Devlet Yüksek Müzik Okulu’nun “Sanatta Olgunluk Diploması” ile mezun oldu. Bir süre Folkwang Oda Orkestrası’nda 1. keman sanatçısı olarak sayısız konser ve plak çalışmalarında yer aldı. Türkiye’ye dönünce uzun süre Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Eğitimciliğinin yanı sıra kurduğu “Gazi Eğitim Üçlüsü” ile yurdun değişik yerlerinde başarılı konserlerle Türkiye’de oda müziği alanındaki boşluğun doldurulmasına katkıda bulundu. 1980 yılında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün teklifi üzerine Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın 1. keman sanatçılığına getirilen Ömer Can, uzun yıllar bu orkestranın başkemancılığını da yürüttü. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yurt içi, yurt dışı konser ve turnelerine misafir sanatçı olarak katıldı. 1999’da emekliye ayrılan Ömer Can, bütün bu çalışmaların yanı sıra, 1968 yılından beri gönüllü olarak Başkent Oda Orkestrası’nın konzertmeisterliğini de yürüterek, bu orkestranın bugüne dek ayakta kalmasında her türlü hizmeti severek yerine getirdi. Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği resitaller, solo konserler, oda müziği konserleri, radyo ve televizyon kayıtları yanında, birçok ödüle de sahip olan Ömer Can’ın yetiştirdiği sayısız öğrenci, üllkemizin saygın eğitim ve sanat kurumlarında görev yapmaktadır. Bütün bu hizmetlere paralel olarak, yıllardan beri yazdığı ve geliştirdiği kitaplarıyla da keman eğitimi alanında ayrı bir yeri olan Ömer Can’ın, altı ciltlik “Keman Eğitimi” ve kemandan viyolaya aktarılan dört ciltlik “Viyola Eğitimi” adlı eserleri bulunmaktadır.